Skip to content

Sign up to our e-shot club to receive latest offers and priority information on our holidays, short breaks and day excursions!Subscribe Here

Due to the continuation of the Coronavirus outbreak, we have now taken the decision to extend the suspension of all our coach holidays, short breaks and day excursion departures up to and including Friday 31st of July 2020. Departures planned for August and later this year are currently scheduled to operate as normal.

 

Additionally, due to the continuation of the lockdown our travel office will now remain closed until further notice.  

 

Whilst our travel office is closed, any balance payments that are due to be made during this time for future holidays will automatically be extended and your balance payment will only be required to be paid if we are sure that your holiday departure will be able to operate.

 

We thank everyone in advance for your understanding and support. Best wishes to all of you and stay safe. We look forward to welcoming you back on tours with Arvonia soon.

 

 

 

Oherwydd parhad yr achosion o Goronafeirws, rydym bellach wedi gwneud y penderfyniad i ohirio ein teithiau sydd i fod i adael hyd at a chan gynnwys dydd Gwener 31ain Gorffenaf 2020. Ar hyn o bryd, rydym yn disgwyl i'r holl wyliau sy'n gadael ym mis Awst ac yn ddiweddarach eleni weithredu fel arfer.

 

Yn ogystal, oherwydd parhad y 'lockdown', bydd ein swyddfa deithio nawr ar gau nes bydd rhybudd pellach.

 

Tra bod ein swyddfa deithio ar gau, bydd unrhyw daliadau balans sydd i fod i gael eu gwneud yn ystod yr amser hwn ar gyfer gwyliau yn y dyfodol yn cael eu hymestyn yn awtomatig a dim ond os ydym yn siŵr y bydd eich gwyliau yn gallu gweithredu y bydd yn rhaid talu eich balans.

 

Rydym yn diolch i bawb ymlaen llaw am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth. Dymuniadau gorau i bob un ohonoch a chadwch yn ddiogel. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl ar deithiau gydag Arvonia'n fuan.

 

Last update / Diweddariad diwethaf: 03.06.2020

 

Arvonia Coaches Ltd

Llanrug

Caernarfon

Gwynedd

LL55 4AA

Registered in Cardiff No. 2752976

VAT No: 310 5664 88

TwitterFacebookAssociation Logos

This website uses cookies to store information. By continuing to browse the website without changing your settings you are agreeing to their use. Click here to view our cookie policy.