Skip to content

Call us on 01286 675175

Eisteddfod Rhondda Cynon Taf

Eisteddfod Rhondda Cynon Taf

Ymunwch â ni am daith i'r Eisteddfod Genedlaethol 2024 yng Rhondda Cynon Taf! Dewch i fwynhau yr ŵyl ddiwylliannol deithiol fwyaf yn Ewrop sy'n ddenu cynulleidfa eang o ryw 150,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac yn arddangos athrylith artistig Cymru, gan gynnwys cerddoriaeth, llenyddiaeth, dawns, a chystadlaethau traddodiadol. Yn ogystal mae dros 250 o stondinau i archwilio, sy'n cyflwyno amrywiaeth eang o gelfyddydau, chrefft, a cynnyrch, gan gynnig cyfle i ymwelwyr gael blas ar amrywiaeth y diwylliant Cymreig.

 

Yn ogystal a cludiant dyddiol i’r maes, rydym wedi trefnu llety cyfforddus yn y Hilton Caerdydd, gwesty moethus yng nghanol y ddinas. Archebwch eich lle heddiw a dewch gyda ni i fwynhau yr Eisteddfod Genedlaethol mewn amgylchedd cysurus a chyfleus!

 

 

HILTON CAERDYDD

Mae gwesty’r Hilton Caerdydd mewn lleoliad cyfleus iawn yng nghanol y ddinas, yn edrych drost y Castell ac yn agos iawn at y siopa. Mae'r ystafelloedd gwely modern a moethus yn cynnwys aerdymheru, teledu lloeren, radio, Wi-Fi, ffôn, haearn smwddio, sychwr gwallt, oergell a chyfleusterau gwneud te / coffi. Gallwch fwynhau bwyd a diodydd lleol yn y bwyty a bar Graze. Mae gan y gwesty hefyd glwb hamdden a sba gyda phwll nofio, sawna, ystafell stêm a chanolfan ffitrwydd. Lifft i bob llawr.

 

 

BETH SYDD WEDI'I GYNNWYS YN Y PECYN TEITHIO HWN

  • Llety gyda brecwast.

  • Teithio'n ddyddiol i Faes yr Eisteddfod. (Nid yw mynediad i'r maes wedi'i gynnwys)

Diwrnod 1

Rydym yn teithio i Gaerdydd, gan gyrraedd ein gwesty yng nghanol y prynhawn. Bydd gweddill y diwrnod yn rhydd i grwydro Caerdydd neu ymlacio yn y gwesty a gwneud defnydd o'r cyfleusterau hamdden.

Diwrnodau 2 - 3

Bydd y bws yn eich codi ar ôl brecwast, ac yn mynd â chi i'r Maes, lle byddwch yn cael y diwrnod llawn i amsugno'r awyrgylch ar y Maes. Byddwn yn dychwelyd o'r Eisteddfod am 18:00.

B

Diwrnod 4

Ar ôl brecwast, rydym yn teithio i'r Maes unwaith eto, lle fydd cyfle eto i fwynhau cyn y byddwn yn dychwelyd adref am 15:30.

B

B=Breakfast Included

Below is a list of pick-up points available on this tour.

Below is a list of pick-up points available on this tour.

Loading
Name Address
Abergele Abergele, Bowling Green Bus Stop
Bangor, Nelson Pub Bangor, Bus Stop Opposite Nelson Pub
Bangor, Pontio Centre Bangor, Pontio Centre Bus Stop
Caernarfon, Morrisons Caernarfon, Morrisons Bus Stop
Caernarfon, Y Glyn Caernarfon, Y Glyn Bethel Road
Colwyn Bay Colwyn Bay, Railway Station Bus Stop
Ewloe Ewloe, Outside St David's Park Hotel
Llandudno Jct. Station Llandudno Junction, Station Hotel Bus Stop
Llandygai Llandygai, Penrhyn Castle Entrance
Llanfairpwll Park & Ride Llanfairpwll, Park & Ride
Llanrug Llanrug, Arvonia Garage
Northop Northop, Red Lion Pub Bus Stop
St. Asaph St. Asaph, Bus Stop Outside Petrol Station
Y Felinheli, St. Marys Y Felinheli, St Mary's Church Bus Stop

To make an online booking, please first select the number of passengers required in the dropdown menu below, then click the shopping trolley icon in the Book Now column. If the shopping trolley icon is unavailable, online booking is not currently available for this departure. Please call our reservations team on 01286 675175 or use the Call Back facility and a member of our team will be happy to assist.

From Price Book Now Call Back Telephone Favourites
04 Aug 2024 £349.00 Loading
Show/Hide Pricing Loading
Loading

Availability Search

Keyword Search

Sign up to our Newsletter

Contact Us

Arvonia Coaches Ltd
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AA
Registered in Cardiff No. 2752976
VAT No: 310 5664 88

Arvonia Coaches Ltd is an Appointed Representative of ITC Compliance Limited who are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (their firm reference is 313486) and which is permitted to advise on and arrange general insurance contracts as an intermediary.

This website uses cookies to store essential information. By continuing to browse the website you are agreeing to their use. With your permission we would like use additional cookies. For more information you can view our cookie policy. Select Settings to change your cookie preferences. To allow the use of all cookies select Accept.